پیام تشکر دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از نمایندگان مجلس:

پیام تشکر دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از نمایندگان مجلس:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، پیام تشکر دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از نمایندگان محترم مجلس شواری اسلامی خصوصاً نمایندگان محترم شهرستان بابل که با درایت و حسن نظر به بخش سلامت و استمرار طرح تحول نظام سلامت در مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب ماده 87 به تقویت وزارت بهداشت در نظام سلامت رای مثبت دادند، تقدیر و تشکر داریم.

روابط عمومی


گروه خبر:               تعداد